doron amir
 
דואר אלקטרוני:
 
 
סיסמה:
 
 
 
 
 
 
לוח פגישות
 
|
 
איזכור סיסמא
 
עברית
 
|
 
english
 
|
 
русский
 
 
 
doron amir
 
קורסים ותרגול
 
עמוד הבית
 
חבילות
הדרכה
 
החשבון שלי
 
אודות
דורון אמיר
 
צור קשר
 
מאגר תרגילים ופתרונות
 
מאמרי גולשים
 
קורס אנדרואיד

[095] פרמטרSQL parameter | SQL

[095] פרמטרSQL parameter | SQL בשיעור טקסטואלי
 
הורדה: | הסבר
 
 
[095] פרמטרSQL parameter | SQL
 
[095] פרמטרSQL parameter | SQL 26/01/2018
( חינם )( חינם )( חינם ) ( חינם )
שאילתת SQL מאפשרת הגדרת משתני SQL בתוך פקודת ה-SQL.
בקוד זה ניתן לראות קבלת רשימת לקוחות לפי שם פרטי באמצעות הגדרת פרמטר SQL.
הורדה: | הסבר
 
[096] קבלת נתונים SQL Server באמצעות DataAdapter
 
[096] קבלת נתונים SQL Server באמצעות DataAdapter 26/01/2018
( חינם )( חינם )( חינם ) ( חינם )
אובייקט DataAdapter מכיל סדרת פקודות (command) וחיבור (connection) אל מסד נתונים על מנת למלא נתונים ממסד נתונים לתוך אובייקט DataSet ועדכון מסד הנתונים מאובייקט DataSet.
בקוד הבא ניתן לראות קבלת נתוני לקוחות ממסד נתונים SQL Server באמצעות אובייקט SqlDataAdapter.
הורדה: | הסבר
 
[097] אתחול פרמטרי SQL באמצעות המאפיין SourceColumn
 
[097] אתחול פרמטרי SQL באמצעות המאפיין SourceColumn 26/01/2018
( חינם )( חינם )( חינם ) ( חינם )
בעזרת המאפיין SourceColumn של אובייקט ה-Command אנו יכולים לציין את שם העמודה במקור הנתונים כמקור הנתונים לערך פרמטר ה-SQL.
בקוד הבא ניתן לראות שינוי נתוני טבלת לקוחות באובייקט DataSet באמצעות שימוש המאפיין SqlCommand.SourceColumn.
הורדה: | הסבר
 
[098] הוספת סכמת טבלה לאובייקט DataSet באמצעות המתודה FillSchema
 
[098] הוספת סכמת טבלה לאובייקט DataSet באמצעות המתודה FillSchema 26/01/2018
( חינם )( חינם )( חינם ) ( חינם )
על מנת להוסיף אילוצי(Constraints) מפתחות ראשיים (Primary Key) של טבלה ממקור נתונים,אנו יכולים לקרוא למתודה FillSchema של אובייקט ה-DataAdapter או להגדיר את המאפיין MissingSchemaAction של ה-DataAdapter לערך AddWithKey לפני הקריאה למתודה Fill.
בקוד זה ניתן לראות הוספת אילוצי מפתח ראשי לטבלת לקוחות באובייקט DataSet באמצעות המתודה FillSchema.
הורדה: | הסבר
 
[099] הוספת סכמת טבלה לאובייקט DataSet באמצעות המאפיין MissingSchemaAction
 
[099] הוספת סכמת טבלה לאובייקט DataSet באמצעות המאפיין MissingSchemaAction 26/01/2018
( חינם )( חינם )( חינם ) ( חינם )
על מנת להוסיף אילוצי(Constraints) מפתחות ראשיים (Primary Key) של טבלה ממקור נתונים,אנו יכולים לקרוא למתודה FillSchema של אובייקט ה-DataAdapter או להגדיר את המאפיין MissingSchemaAction של ה-DataAdapter לערך AddWithKey לפני הקריאה למתודה Fill.
בקוד זה ניתן לראות הוספת אילוצי מפתח ראשי לטבלת לקוחות באובייקט DataSet באמצעות המאפיין MissingSchemaAction.AddWithKey.
הורדה: | הסבר
 
[100] גישה לאלמנטים בפקד User Control באמצעות מאפיינים ציבוריים
 
[100] גישה לאלמנטים בפקד User Control באמצעות מאפיינים ציבוריים 26/01/2018
( חינם )( חינם )( חינם ) ( חינם )
דף האינטרנט המכיל פקד User Control (נקרא גם דף מארח,Host Page) אינו יכול לגשת באופן ישיר אל אלמנטים השייכים לממשק המשתמש (UI) של פקד ה User Control.
לכן אנו יכולים להגדיר מאפיינים ציבוריים (Public Properties) בתוך פקד ה User Control על מנת לחשוף לדף המארח אלמנטים של פקד ה User Control .
בקוד זה ניתן לראות יצירת פקד User Control בשם Login בעל מאפיינים ציבוריים (Public Properties) על מנת לאפשר גישה אל תיבות הטקסט של פקד ה User Control מדף מארח.
הורדה: | הסבר
 
 
עמוד קודם
1......9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23......72
עמוד הבאה
 
אפליקציות אפל
אפליקציות אנדרואיד
001 קורס אנדראויד באתר