doron amir
 
דואר אלקטרוני:
 
 
סיסמה:
 
 
 
 
 
 
לוח פגישות
 
|
 
איזכור סיסמא
 
עברית
 
|
 
english
 
|
 
русский
 
 
 
doron amir
 
קורסים ותרגול
 
עמוד הבית
 
חבילות
הדרכה
 
החשבון שלי
 
אודות
דורון אמיר
 
צור קשר
 
מאגר תרגילים ופתרונות
 
מאמרי גולשים
 
קורס אנדרואיד

[055]VOICE אינדקסר | Indexer + eLearning

[055]VOICE אינדקסר | Indexer + eLearning בשיעור טקסטואלי
 
הורדה: | הסבר
 
 
[051] מחלקה חתומה | Sealed Class
 
[051] מחלקה חתומה | Sealed Class 26/01/2018
( חינם )( חינם )( חינם ) ( חינם )
מחלקה חתומה הינה מחלקה שלא ניתן לרשת ממנה.
בקוד זה ניתן לראות שימוש במחלקה חתומה(sealed class) ובמתודה חתומה (sealed method) .
הורדה: | הסבר
 
[052] מציין הגישה Protected
 
[052] מציין הגישה Protected 21/04/2013
( חינם )( חינם )( חינם ) ( חינם )
Protected: מציין גישה (Access Modifier) = הרשאה אשר מאפשרת לגשת אל חברי המחלקה המוגדרים עם מציין הגישה Protected בתנאי שהפנייה נעשית ממחלקה אשר ירשה מהמחלקה הקיימת.
בקוד זה ניתן לראות מחלקה בשם Person בעלת בעלת שדה עם מציין הגישה protected אשר רק מחלקות אשר נורשו ממנה יכולות לגשת אליו.
הורדה: | הסבר
 
[053] פונקציה הורסת |  Destructor
 
[053] פונקציה הורסת | Destructor 26/01/2018
( חינם )( חינם )( חינם ) ( חינם )
תפקיד פונקצית ה Destructor להגדיר פעולות אחרונות לפני ניקוי האובייקט ע"י דריסת פונקצית ה-Finalize המוגדרת ב-Object.
בקוד זה ניתן לראות את אופן הגדרת ה-Destructor ,דריסת פונקציית ה-Finalize , ואילוץ ה-Garbage Collector לאסוף מיידית את האובייקטים שאין להם התייחסות באמצעות המתודה GC.Collect .
הורדה: | הסבר
 
[054] הממשק IDisposable interface |  IDisposable
 
[054] הממשק IDisposable interface | IDisposable 26/01/2018
( חינם )( חינם )( חינם ) ( חינם )
כאשר רוצים לשחרר אובייקט באופן מיידי,ניתן להשתמש במתודה Dispose המממשת את הממשק IDisposable.
בקוד זה ניתן לראות כי המחלקה מכילה Destructor ויורשת ממשק IDisposable המחייב לממש את המתודה Dispose.
המתודה Dispose מכילה קריאה למתודה GC.SuppressFinalize בכדי למנוע הפעלת ה Destructor לאחר פעולת ה-Dispose . ה- Destructor יופעל אם לא תתבצע קריאה ל Dispose .
הורדה: | הסבר
 
[055]VOICE  אינדקסר | Indexer  + eLearning
 
[055]VOICE אינדקסר | Indexer + eLearning 29/07/2016
( חינם )( חינם )( חינם ) ( חינם )
האינדקסר מאפשר בניית אובייקט המנהל איברים באופן סידורי בדומה למערך.
בקוד זה ניתן לראות את מבנה האינדקסר אשר בדומה ל-Properties מכיל get ו-set.בתרגיל זה נדגים שימוש באינדקסר בעל אינדקס מחרוזתי.
הורדה: | הסבר
 
[056] אינדקסר | Indexer
 
[056] אינדקסר | Indexer 29/07/2016
( חינם )( חינם )( חינם ) ( חינם )
האינדקסר מאפשר בניית אובייקט המנהל איברים באופן סידורי בדומה למערך.
בקוד זה ניתן לראות את מבנה האינדקסר אשר בדומה ל-Properties מכיל get ו-set.בתרגיל זה נדגים שימוש באינדקסר בעל אינדקס מספרי.
הורדה: | הסבר
 
 
עמוד קודם
1......2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16......72
עמוד הבאה
 
אפליקציות אפל
אפליקציות אנדרואיד
001 קורס אנדראויד באתר