doron amir
 
דואר אלקטרוני:
 
 
סיסמה:
 
 
 
 
 
 
לוח פגישות
 
|
 
איזכור סיסמא
 
עברית
 
|
 
english
 
|
 
русский
 
 
 
doron amir
 
קורסים ותרגול
 
עמוד הבית
 
חבילות
הדרכה
 
החשבון שלי
 
אודות
דורון אמיר
 
צור קשר
 
מאגר תרגילים ופתרונות
 
מאמרי גולשים
 
קורס אנדרואיד

Visual Studio 2011 הורדה והתקנה (BETA)

בכדי להגיע אל האתר של מיקרוסופט  יש ללחוץ הקישור הבא : Visual Studio 2011 .

הורדה: | הסבר
 
 
[027] מצביע למתודה | Delegate
 
[027] מצביע למתודה | Delegate 26/01/2018
( חינם )( חינם )( חינם ) ( חינם )
delegate - הינו טיפוס היכול להצביע על מתודות בעלי חתימה זהה לזו של ה-delegate.
בקוד זה ניתן לראות את אופן הגדרתו ושימושו על ידי הדמייה של טיפול באירוע OnClick של פקד Button אשר מבצע קריאה למספר לא ידוע של מתודות באמצעות קריאה למצביע של ה- delegate.
הורדה: קוד מקור | הסבר
 
[028] הורשה | Inheritance
 
[028] הורשה | Inheritance 26/01/2018
( חינם )( חינם )( חינם ) ( חינם )
הורשה מאפשרת למחלקה לרשת ממחלקה אחרת.
הורשת מחלקות כוללת מחלקת בסיס ומחלקה נגזרת היורשת ממחלקת הבסיס.המחלקה הנגזרת יורשת את כל חברי מחלקת הבסיס שלא הוגדרו כפרטיים.
בקוד זה ניתן לראות הורשה בין המחלקה Student היורשת ממחלקת Person.
הורדה: קוד מקור
 
[029] פולימורפיזם | Polymorphism
 
[029] פולימורפיזם | Polymorphism 26/01/2018
( חינם )( חינם )( חינם ) ( חינם )
פולימורפיזם מאפשר לממש מתודה לפי סוג האובייקט
וקריאה למתודות בהתאם לסוג האובייקט.
בקוד ניתן לראות כיצד המתודה הוירטואלית(virtual method) לחישוב שטח מחשבת את השטח בהתאם לסוג האובייקט באמצעות דריסת המתודה הוירטואלית(virual method) בכל אובייקט על ידי שימוש במילה override.
הורדה: קוד מקור | הסבר
 
[030] ממשקים | Interfaces
 
[030] ממשקים | Interfaces 26/01/2018
( חינם )( חינם )( חינם ) ( חינם )
ממשק מאפשר לנו להגדיר התנהגות משותפת למחלקות אשר מממשים את הממשק.
בקוד זה ניתן לראות דוגמא לפולימורפיזם באמצעות שימוש בממשקים.
הורדה: קוד מקור | הסבר
 
[031] הביטוי base
 
[031] הביטוי base 21/04/2013
( חינם )( חינם )( חינם ) ( חינם )
הביטוי base מאפשר לגשת לחברי מחלקת הבסיס מתוך המחלקה הנגזרת.
בקוד זה ניתן לראות פנייה למתודה במחלקת הבסיס Person מתוך המחלקה הנגזרת Student.
 
[032] יצירת DLL בפרויקט Class Library
 
[032] יצירת DLL בפרויקט Class Library 26/01/2018
( חינם )( חינם )( חינם ) ( חינם )
בקוד הבא ניתן לראות יצירת קובץ DLL באמצעות פרויקט Class Library והתקשרות לקובץ ה-DLL מפרויקט Console Application.
הורדה: | הסבר
 
 
עמוד קודם
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12......72
עמוד הבאה
 
אפליקציות אפל
אפליקציות אנדרואיד
001 קורס אנדראויד באתר