doron amir
 
דואר אלקטרוני:
 
 
סיסמה:
 
 
 
 
 
 
לוח פגישות
 
|
 
איזכור סיסמא
 
עברית
 
|
 
english
 
|
 
русский
 
 
 
doron amir
 
קורסים ותרגול
 
עמוד הבית
 
חבילות
הדרכה
 
החשבון שלי
 
אודות
דורון אמיר
 
צור קשר
 
מאגר תרגילים ופתרונות
 
מאמרי גולשים
 
קורס אנדרואיד

ASP.NET : שיעור 2 בנושא GridView

 

ASP.NET : שיעור 1 בנושא GridView מתוך שני שיעורים הכוללים דוגמא ליצירת בסיס נתונים והצגתם על גבי פקד ה gridView כולל עריכה ומחיקת נתונים.

 

התקדמו והזמינו סרטון בהזמנה אישית VIP !

 

 
 
[063] בנאי מסוג  Private Constructor
 
[063] בנאי מסוג Private Constructor 26/01/2018
( חינם )( חינם )( חינם ) ( חינם )
Private Constructor הינו Constructor המונע יכולת לייצר מופע מהמחלקה( שגיאת קומפילציה ),דבר המאפשר בניית מחלקה אליה אפשר לפנות רק ע"י פונקציות סטטיות.
בקוד זה ניתן לראות ניסיון יצירת מופע מהמחלקה PrivateConstrucotr ע"י שימוש Private Constructor.
הורדה: | הסבר
 
[064] בנאי סטטי | Static Constructor
 
[064] בנאי סטטי | Static Constructor 26/01/2018
( חינם )( חינם )( חינם ) ( חינם )
Static Constructor - הינו Constructor העובד רק פעם אחת כאשר קיימת קריאה לפונקציה סטטית או כאשר נוצר מופע מהמחלקה הנוכחית.
בקוד זה ניתן לראות מחלקה המכילה constructor סטטי אשר מופעל פעם אחת במהלך התכנית.
הורדה: | הסבר
 
[065] זיהוי מקשים באמצעות האירוע Key Press
 
[065] זיהוי מקשים באמצעות האירוע Key Press 26/01/2018
( חינם )( חינם )( חינם ) ( חינם )
ניתן לזהות את המקש הנבחר ע"י האזנה לאירוע KeyPress של הטופס .
בתכנית הנ"ל בעת הקלדה על המקלדת ניתן לראות את המקש שהוקלד
בנוסף לכך ניתן לראות גם את הערך ה-ASCII של המקש.
הורדה: | הסבר
 
[066] יצירת טבלה באמצעות ADO.NET
 
[066] יצירת טבלה באמצעות ADO.NET 21/04/2013
( חינם )( חינם )( חינם ) ( חינם )
אחד ממאפייני המפתח של ADO.NET הינו האובייקט Dataset אשר יכול לאחסן נתוני מספר טבלאות ויחסי גומלין .
בקוד זה ניתן לראות אופן אתחול טבלה ע"י האובייקט DataTable ,הגדרת עמודות הטבלה ע"י האובייקט DataColumn והזנת נתונים לשורות בטבלה ע"י האובייקט DataRow.
הורדה: | הסבר
 
[067] התחברות למסד נתונים SQL Server באמצעות ADO.NET
 
[067] התחברות למסד נתונים SQL Server באמצעות ADO.NET 26/01/2018
( חינם )( חינם )( חינם ) ( חינם )
על מנת להתחבר למסד נתונים באמצעות ADO.NET,אנו חייבים לספק Connection String המכיל את זהות ההתקשרות למסד הנתונים.
ה-Connection String משתנה בהתאם לספק הנתונים,שם מסד הנתונים, אופן אימות ההתקשרות וכו.
בתרגיל הבא נבצע התקשרות למסד נתונים SQL Server באמצעות Connection String.
הורדה: | הסבר
 
[068] אחסון והצפנת Connection String בקובץ הקונפיגורציה
 
[068] אחסון והצפנת Connection String בקובץ הקונפיגורציה 21/04/2013
( חינם )( חינם )( חינם ) ( חינם )
במקרים רבים נרצה לאחסן את ה-Connection String לתיעול עבודה מול מספר מסדי נתונים ולהצפינו על מנת למנוע חשיפה של מידע אודות מסד הנתונים.
בתרגיל זה נסביר את אופן אחסון ה-Connection String בקובץ הקונפיגורציה Web.config. כמו כן נסביר את אופן הצפנתו ואת אופן קבלתו מקובץ הקונפיגורציה.
הורדה: | הסבר
 
 
עמוד קודם
1......4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18......72
עמוד הבאה
 
אפליקציות אפל
אפליקציות אנדרואיד
001 קורס אנדראויד באתר