doron amir
 
דואר אלקטרוני:
 
 
סיסמה:
 
 
 
 
 
 
לוח פגישות
 
|
 
איזכור סיסמא
 
עברית
 
|
 
english
 
|
 
русский
 
 
 
doron amir
 
קורסים ותרגול
 
עמוד הבית
 
חבילות
הדרכה
 
החשבון שלי
 
אודות
דורון אמיר
 
צור קשר
 
מאגר תרגילים ופתרונות
 
מאמרי גולשים
 
קורס אנדרואיד

האתר מוגש בהתנדבות למען צמצום פערים בחברה בישראל ולקידום התעסוקה בהייטק - בהצלחה !

האתר מוגש בהתנדבות למען צמצום פערים בחברה בישראל מתוך אמונה כי לכל אחד ההזדמנות להצליח ללא קשר לדעות קדומות או מחסור במימון לקורסי הייטק יקרים.

אין להתייחס לפרטים בתשלום כל תכני האתר והשירות בהתנדבות בלבד 

חלק מהפרטים אינם עדכניים ניתן לברר ישירות ע"י משלוח הודעה

 
 
[114] חיפוש ומחיקת שורות מאובייקט DataSet
 
[114] חיפוש ומחיקת שורות מאובייקט DataSet 26/01/2018
( חינם )( חינם )( חינם ) ( חינם )
אובייקט ה-Dataset מאפשר חיפוש שורות בטבלאות ע"י ציון ערך עמודת מפתח ראשי.
בקוד זה ניתן לראות חיפוש ומחיקת שורה מאובייקט ה-DataSet באמצעות הוספת עמודת Delete לפקד GridView.
הורדה: | הסבר
 
[115] סימון שורה בטבלה בפקד GridView באמצעות עמודת Select
 
[115] סימון שורה בטבלה בפקד GridView באמצעות עמודת Select 26/01/2018
( חינם )( חינם )( חינם ) ( חינם )
פקד ה-GridView מספק יכולת מובנת לבחירת שורה ע"י הוספת עמודת Select.באמצעות עמודת Select אנו יכולים לזהות סימון רשומה ולבצע פעולות עם נתוני הרשומה בהתאם לאינדקס הרשומה.
בקוד הבא ניתן לראות סימון שורה בטבלה בפקד GridView והצגת נתוני השורה בתיבות טקסט ע"י שימוש בעמודת Select.
הורדה: | הסבר
 
[116] הביטוי unchecked
 
[116] הביטוי unchecked 26/01/2018
( חינם )( חינם )( חינם ) ( חינם )
ביטוי unchecked נועד לשליטה על חריגה מגבולות טווח משתנים מספריים שלמים.
בקוד הבא ניתן לראות קידום מספר מקסימאלי עבור משתנה מסוג int בתוך ביטוי unchecked.
הורדה: | הסבר
 
[117] המאפיין AutoPostBack
 
[117] המאפיין AutoPostBack 26/01/2018
( חינם )( חינם )( חינם ) ( חינם )
המאפיין AutoPostBack מבצע שליחת בקשה אל השרת באופן אוטומטי ברגע לחיצה על פקד.
בקוד זה ניתן לראות שימוש במאפיין AutoPostBack ע"י קבלת הודעה מהשרת בכל פעם שמתבצע שינוי בחירה בפקד CheckBox.
הורדה: | הסבר
 
[118] הוספת שורות לטבלה המכילה עמודה בעלת מספור אוטומטי | autoincreament identity
 
[118] הוספת שורות לטבלה המכילה עמודה בעלת מספור אוטומטי | autoincreament identity 26/01/2018
( חינם )( חינם )( חינם ) ( חינם )
במקרים בהם נזין נתונים לטבלה במסד נתונים אשר מכילה עמודה בעלת מספור אוטומטי לא יהיה צורך להזין ערך לעמודה זו.
בקוד זה ניתן לראות הוספת שורות לטבלה במסד נתונים SQL Server המכילה עמודה בשם id המבצעת מספור אוטומטי.
הורדה: | הסבר
 
[119] יצירת עמודה בעלת מספור אוטומטי במסד נתונים SQL Server
 
[119] יצירת עמודה בעלת מספור אוטומטי במסד נתונים SQL Server 26/01/2018
( חינם )( חינם )( חינם ) ( חינם )
בקוד זה ניתן לראות יצירת טבלה עם עמודה בעלת מספור אוטומטי.
הורדה: | הסבר
 
 
עמוד קודם
1......12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26......72
עמוד הבאה
 
אפליקציות אפל
אפליקציות אנדרואיד
001 קורס אנדראויד באתר
2012