doron amir
 
דואר אלקטרוני:
 
 
סיסמה:
 
 
 
 
 
 
לוח פגישות
 
|
 
איזכור סיסמא
 
עברית
 
|
 
english
 
|
 
русский
 
 
 
doron amir
 
קורסים ותרגול
 
עמוד הבית
 
חבילות
הדרכה
 
החשבון שלי
 
אודות
דורון אמיר
 
צור קשר
 
מאגר תרגילים ופתרונות
 
מאמרי גולשים
 
קורס אנדרואיד

[004] תרגילים ב #C : נושא Enum


[004] תרגילים ב #C : נושא Enum בשיעור וידאו

 
תרגיל 004 מתוך אוסף תרגילים ב #C מומלץ למתכנתי NET. מתחילים המתכוננים להצלחה בבחינות ובראיונות עבודה כולל הכנה למבחני מיון ליחידת 8200 , ממר"מ , יחידת ראם (השב"כ) ועוד. תרגיל זה מיועד לאימון ותרגול ויש לבצע אותו בהתאם ללוח הזמנים המותאם לתרגיל זה ולחזור על התרגול עד לרמת שליטה מלאה בקוד.

תרגיל  מס 004 טיפוס מסוג רשימה Enum

 

  

צור תכנית אשר מציגה תאריך פגישה בהתאמה לבחירת היום,החודש והשנה כך שהמשתמש צריך לבחור מתוך רשימות המודפסות למסך את מרכיבי התאריך (יום,חודש,שנה) .

  

התכנית מציגה שלוש רשימות בחירה ( רשימה עבור בחירת יום הפגישה day  , רשימה עבור חודש הפגישה  month ורשימה עבור השנה בה תתקיים הפגישה year ) .

  

את הרשימות יש לייצג ע"י טיפוס מסוג enum  ולהדפיס כל רשימה כך שהלקוח יבחר את האלמנט הנבחר ע"י הקלדת  מספר עבור האופציה אשר מתאימה להגדרת הפגישה המיועדת .

 

תקציר משימות ( Senario ) :

 

תחילה המשתמש יקבל את רשימת הימים (מראשון עד שבת ) ויבחר מספר בין 1 ל 7 עבור בחירת היום ( אם המשתמש בחר את המספר 1 הכוונה כי סימן את יום ראשון כיום הפגישה )

  

בשלב הבא המשתמש יבחר את החודש מתוך רשימת החודשים באופן דומה לבחירת היום מרשימת הימים (כלומר בחירת מספר בין 1 ל 12 עבור חודשים ינואר-דצמבר) ולאחר מכן יבחר גם מספר עבור שנה בין 1 ל 9 מתוך רשימת השנים (2011 עד 2019)

  

בסיום הבחירה תתבצע הדפסה למסך הכוללת  את פרטי הפגישה המיועדת (ראה דוגמא).

  

 

דוגמא ( הרשימת והבחירות של המשתמש)

  

image_0

  

לוח זמנים : 00:00-00:20 

   

 

 

נושאים שיש ליישם בתרגיל  :

 

  • שימוש בטיפוס מסוג Enum (עבור הגדרת הרשימות בהתאמה למספרים)
  • שימוש בטיפוס מסוג struct (עבור אחסון תאריך הפגישה)

  פתרון עבור תרגיל 500 :

 

 

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
 
namespace DoronAmir
{
 
    public struct Appointment
    {
       public Days day;
       public Months month;
       public int year;
     }
 
    public enum Days{
 
        Sunday = 1,
        Monday = 2,
        Tuesday = 3,
        Wednesday = 4,
        Thursday = 5,
        Friday = 6,
        Saturday = 7,
        None = 8
    }
 
 
    public enum Months
    {
 
        January = 1,
        February = 2,
        March = 3,
        April = 4,
        May = 5,
        June = 6,
        July = 7,
        August = 8,
        September = 9,
        October = 10,
        November = 11,
        December = 12,
        None = 13
    }
 
 
    public class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Appointment p;
 
            Console.WriteLine("Choose number from the list for Day\n");
 
            PrintDays();
 
            p.day = (Days)int.Parse(Console.ReadLine());
 
           Console.WriteLine("Choose number from the list for Month\n");
           PrintMonths();
 
           p.month = (Months)int.Parse(Console.ReadLine());
 
           Console.WriteLine("Choose number from the list for Year\n");
           PrintYear();
           p.year = int.Parse(Console.ReadLine()) + 2010;
 
 
           Console.WriteLine("---------------------");
           PrintAppointment(p);
           }
 
        public static void PrintDays()
        {
            for (int i = 1; i < (int)Days.None; i++)
            {
                Console.WriteLine("{0}-{1}", i, (Days)i);
            }
 
        }
 
        public static void PrintMonths()
        {
            for (int i = 1; i < (int)Months.None; i++)
            {
                Console.WriteLine( "{0}-{1}", i,(Months)i);
            }
 
        }
 
        public static void PrintYear()
        {
            for (int j=1, i = 2011; i < 2020; i++ , j++)
            {
                Console.WriteLine("{0}-{1}", j, i);
            }
 
        }
 
        public static void PrintAppointment(Appointment p)
        {
            Console.WriteLine("You have Appointment:");
            Console.WriteLine("on {0} ( {1} , {2} )",p.day,p.month,p.year);
            Console.WriteLine("Have a nice day...");
        }
    }
}

 

חזרה לרשימת השיעורים הטקסטואליים
 
 
אפליקציות אפל
אפליקציות אנדרואיד
001 קורס אנדראויד באתר