doron amir
 
דואר אלקטרוני:
 
 
סיסמה:
 
 
 
 
 
 
לוח פגישות
 
|
 
איזכור סיסמא
 
עברית
 
|
 
english
 
|
 
русский
 
 
 
doron amir
 
קורסים ותרגול
 
עמוד הבית
 
חבילות
הדרכה
 
החשבון שלי
 
אודות
דורון אמיר
 
צור קשר
 
מאגר תרגילים ופתרונות
 
מאמרי גולשים
 
קורס אנדרואיד
 
[001] תרגיל ב #C  ( לקבלת פרויקט רשום "פרויקט" בתיבת החיפוש )
 
[001] תרגיל ב #C ( לקבלת פרויקט רשום "פרויקט" בתיבת החיפוש ) 11/07/2012
( חינם )( חינם )( חינם ) ( חינם )
תרגיל 001 מתוך אוסף תרגילים ב #C מומלץ למתכנתי NET. מתחילים המתכוננים להצלחה בבחינות ובראיונות עבודה כולל הכנה למבחני מיון ליחידת 8200 , ממר"מ , יחידת ראם (השב"כ) ועוד. תרגיל זה מיועד לאימון ותרגול ויש לבצע אותו בהתאם ללוח הזמנים המותאם לתרגיל זה ולחזור על התרגול עד לרמת שליטה מלאה בקוד.
 
[002] תרגיל ב #C : יצירת שעון טקסט ( Properties,Struct,Enum )
 
[002] תרגיל ב #C : יצירת שעון טקסט ( Properties,Struct,Enum ) 11/09/2011
( חינם )( חינם )( חינם ) ( חינם )
תרגיל 002 מתוך אוסף תרגילים ב #C מומלץ למתכנתי NET. מתחילים המתכוננים להצלחה בבחינות ובראיונות עבודה כולל הכנה למבחני מיון ליחידת 8200 , ממר"מ , יחידת ראם (השב"כ) ועוד. תרגיל זה מיועד לאימון ותרגול ויש לבצע אותו בהתאם ללוח הזמנים המותאם לתרגיל זה ולחזור על התרגול עד לרמת שליטה מלאה בקוד.
 
[003] תרגיל ב #C : מבואות לתכנות מונחה עצמים - Encapsulation
 
[003] תרגיל ב #C : מבואות לתכנות מונחה עצמים - Encapsulation 11/09/2011
( חינם )( חינם )( חינם ) ( חינם )
תרגיל 003 מתוך אוסף תרגילים ב #C מומלץ למתכנתי NET. מתחילים המתכוננים להצלחה בבחינות ובראיונות עבודה כולל הכנה למבחני מיון ליחידת 8200 , ממר"מ , יחידת ראם (השב"כ) ועוד. תרגיל זה מיועד לאימון ותרגול ויש לבצע אותו בהתאם ללוח הזמנים המותאם לתרגיל זה ולחזור על התרגול עד לרמת שליטה מלאה בקוד.
 
[004] תרגילים ב #C : נושא Enum
 
[004] תרגילים ב #C : נושא Enum 11/09/2011
( חינם )( חינם )( חינם ) ( חינם )
תרגיל 004 מתוך אוסף תרגילים ב #C מומלץ למתכנתי NET. מתחילים המתכוננים להצלחה בבחינות ובראיונות עבודה כולל הכנה למבחני מיון ליחידת 8200 , ממר"מ , יחידת ראם (השב"כ) ועוד. תרגיל זה מיועד לאימון ותרגול ויש לבצע אותו בהתאם ללוח הזמנים המותאם לתרגיל זה ולחזור על התרגול עד לרמת שליטה מלאה בקוד.
 
[005] תרגיל ב #C עבור תרגול פולימורפיזם
 
[005] תרגיל ב #C עבור תרגול פולימורפיזם 11/09/2011
( חינם )( חינם )( חינם ) ( חינם )
תרגיל 005 מתוך אוסף תרגילים ב #C מומלץ למתכנתי NET. מתחילים המתכוננים להצלחה בבחינות ובראיונות עבודה כולל הכנה למבחני מיון ליחידת 8200 , ממר"מ , יחידת ראם (השב"כ) ועוד. תרגיל זה מיועד לאימון ותרגול ויש לבצע אותו בהתאם ללוח הזמנים המותאם לתרגיל זה ולחזור על התרגול עד לרמת שליטה מלאה בקוד.
 
[006] תרגיל ב #C : יצירת קוד פולימורפי בהשראת המשחק Angry Birds
 
[006] תרגיל ב #C : יצירת קוד פולימורפי בהשראת המשחק Angry Birds 11/09/2011
( חינם )( חינם )( חינם ) ( חינם )
תרגיל 006 מתוך אוסף תרגילים ב #C מומלץ למתכנתי NET. מתחילים המתכוננים להצלחה בבחינות ובראיונות עבודה כולל הכנה למבחני מיון ליחידת 8200 , ממר"מ , יחידת ראם (השב"כ) ועוד. תרגיל זה מיועד לאימון ותרגול ויש לבצע אותו בהתאם ללוח הזמנים המותאם לתרגיל זה ולחזור על התרגול עד לרמת שליטה מלאה בקוד.
 
[007] תרגיל ב #C : לולאת foreach
 
[007] תרגיל ב #C : לולאת foreach 11/09/2011
( חינם )( חינם )( חינם ) ( חינם )
תרגיל 007 מתוך אוסף תרגילים ב #C מומלץ למתכנתי NET. מתחילים המתכוננים להצלחה בבחינות ובראיונות עבודה כולל הכנה למבחני מיון ליחידת 8200 , ממר"מ , יחידת ראם (השב"כ) ועוד. תרגיל זה מיועד לאימון ותרגול ויש לבצע אותו בהתאם ללוח הזמנים המותאם לתרגיל זה ולחזור על התרגול עד לרמת שליטה מלאה בקוד.
 
[009] תרגיל #C בנושא:   if-else Statement
 
[009] תרגיל #C בנושא: if-else Statement 11/09/2011
( חינם )( חינם )( חינם ) ( חינם )
תרגיל 009 מתוך אוסף תרגילים ב #C מומלץ למתכנתי NET. מתחילים המתכוננים להצלחה בבחינות ובראיונות עבודה כולל הכנה למבחני מיון ליחידת 8200 , ממר"מ , יחידת ראם (השב"כ) ועוד.

תרגיל זה מיועד לאימון ותרגול ויש לבצע אותו בהתאם ללוח הזמנים המותאם לתרגיל זה ולחזור על התרגול עד לרמת שליטה מלאה בקוד
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8......10
עמוד הבאה
 
אפליקציות אפל
אפליקציות אנדרואיד
001 קורס אנדראויד באתר
2012