doron amir
 
דואר אלקטרוני:
 
 
סיסמה:
 
 
 
 
 
 
לוח פגישות
 
|
 
איזכור סיסמא
 
עברית
 
|
 
english
 
|
 
русский
 
 
 
doron amir
 
קורסים ותרגול
 
עמוד הבית
 
חבילות
הדרכה
 
החשבון שלי
 
אודות
דורון אמיר
 
צור קשר
 
מאגר תרגילים ופתרונות
 
מאמרי גולשים
 
קורס אנדרואיד
 
[011] תרגילים ב #C : בנושא delegate
 
[011] תרגילים ב #C : בנושא delegate 11/09/2011
( חינם )( חינם )( חינם ) ( חינם )
תרגיל 12013 מתוך אוסף תרגילים ב #C מומלץ למתכנתי NET. מתחילים המתכוננים להצלחה בבחינות ובראיונות עבודה כולל הכנה למבחני מיון ליחידת 8200 , ממר"מ , יחידת ראם (השב"כ) ועוד.

תרגיל זה מיועד לאימון וחיזוק הפרקטיקה ללומדים קורס MCPD וקורסי תוכנה מקצועיים.
 
[012] תרגיל ב #C בנושא : Interface
 
[012] תרגיל ב #C בנושא : Interface 11/09/2011
( חינם )( חינם )( חינם ) ( חינם )
תרגיל 012 מתוך אוסף תרגילים ב #C מומלץ למתכנתי NET. מתחילים המתכוננים להצלחה בבחינות ובראיונות עבודה כולל הכנה למבחני מיון ליחידת 8200 , ממר"מ , יחידת ראם (השב"כ) ועוד. תרגיל זה מיועד לאימון ותרגול ויש לבצע אותו בהתאם ללוח הזמנים המותאם לתרגיל זה ולחזור על התרגול עד לרמת שליטה מלאה בקוד.
 
[013] תרגילים ב #C : בנושא Delegates
 
[013] תרגילים ב #C : בנושא Delegates 11/09/2011
( חינם )( חינם )( חינם ) ( חינם )
תרגיל מס 12010 מתוך אוסף תרגילים ב #C מומלץ למתכנתי NET. מתחילים המתכוננים להצלחה בבחינות ובראיונות עבודה כולל הכנה למבחני מיון ליחידת 8200 , ממר"מ , יחידת ראם (השב"כ) ועוד.

בהצלחה!
 
[014] תרגילים ב #C : מחלקה מסוג Abstract
 
[014] תרגילים ב #C : מחלקה מסוג Abstract 11/09/2011
( חינם )( חינם )( חינם ) ( חינם )
תרגיל מתוך אוסף תרגילים ב #C מומלץ למתכנתי NET. מתחילים המתכוננים להצלחה בבחינות ובראיונות עבודה כולל הכנה למבחני מיון ליחידת 8200 , ממר"מ , יחידת ראם (השב"כ) ועוד.

בהצלחה!
 
[015] תרגילים ב #C : מחלקה מסוג Abstract
 
[015] תרגילים ב #C : מחלקה מסוג Abstract 11/09/2011
( חינם )( חינם )( חינם ) ( חינם )
תרגיל מתוך אוסף תרגילים ב #C מומלץ למתכנתי NET. מתחילים המתכוננים להצלחה בבחינות ובראיונות עבודה כולל הכנה למבחני מיון ליחידת 8200 , ממר"מ , יחידת ראם (השב"כ) ועוד.

בהצלחה!
 
[016] תרגילים ב #C : מחלקה מסוג Abstract
 
[016] תרגילים ב #C : מחלקה מסוג Abstract 11/09/2011
( חינם )( חינם )( חינם ) ( חינם )
תרגיל מתוך אוסף תרגילים ב #C מומלץ למתכנתי NET. מתחילים המתכוננים להצלחה בבחינות ובראיונות עבודה כולל הכנה למבחני מיון ליחידת 8200 , ממר"מ , יחידת ראם (השב"כ) ועוד.

בהצלחה!
 
[017] תרגילים ב #C : מחלקה מסוג Abstract
 
[017] תרגילים ב #C : מחלקה מסוג Abstract 11/09/2011
( חינם )( חינם )( חינם ) ( חינם )
תרגיל מתוך אוסף תרגילים ב #C מומלץ למתכנתי NET. מתחילים המתכוננים להצלחה בבחינות ובראיונות עבודה כולל הכנה למבחני מיון ליחידת 8200 , ממר"מ , יחידת ראם (השב"כ) ועוד.

בהצלחה!
 
[017] תרגילים ב #C : מחלקה מסוג Abstract
 
[017] תרגילים ב #C : מחלקה מסוג Abstract 11/09/2011
( חינם )( חינם )( חינם ) ( חינם )
למציאת סרטוני וידאו בנושא הקלידו את שם הנושא בתיבת החיפוש בעמוד - חבילות הדרכה.

תרגיל זה מיועד לאימון ותרגול ויש לבצע אותו בהתאם ללוח הזמנים המותאם לתרגיל זה ולחזור על התרגול עד לרמת שליטה מלאה בקוד.
 
 
עמוד קודם
1 2 3 4 5 6 7 8 9......10
עמוד הבאה
 
אפליקציות אפל
אפליקציות אנדרואיד
001 קורס אנדראויד באתר
2012