doron amir
 
דואר אלקטרוני:
 
 
סיסמה:
 
 
 
 
 
 
לוח פגישות
 
|
 
איזכור סיסמא
 
עברית
 
|
 
english
 
|
 
русский
 
 
 
doron amir
 
קורסים ותרגול
 
עמוד הבית
 
חבילות
הדרכה
 
החשבון שלי
 
אודות
דורון אמיר
 
צור קשר
 
מאגר תרגילים ופתרונות
 
מאמרי גולשים
 
קורס אנדרואיד
 
[026] תרגילים ב #C : בנושא delegate
 
[026] תרגילים ב #C : בנושא delegate 11/09/2011
( חינם )( חינם )( חינם ) ( חינם )
 
[027] תרגילים ב #C : בנושא delegate and event
 
[027] תרגילים ב #C : בנושא delegate and event 11/09/2011
( חינם )( חינם )( חינם ) ( חינם )
למציאת סרטוני וידאו בנושא הקלידו את שם הנושא בתיבת החיפוש בעמוד - חבילות הדרכה.

תרגיל זה מיועד לאימון ותרגול ויש לבצע אותו בהתאם ללוח הזמנים המותאם לתרגיל זה ולחזור על התרגול עד לרמת שליטה מלאה בקוד.
 
[028] תרגילים ב #C : בנושא delegate and event
 
[028] תרגילים ב #C : בנושא delegate and event 11/09/2011
( חינם )( חינם )( חינם ) ( חינם )
למציאת סרטוני וידאו בנושא הקלידו את שם הנושא בתיבת החיפוש בעמוד - חבילות הדרכה.

תרגיל זה מיועד לאימון ותרגול ויש לבצע אותו בהתאם ללוח הזמנים המותאם לתרגיל זה ולחזור על התרגול עד לרמת שליטה מלאה בקוד.
 
[029] תרגילים ב #C : בנושא Indexers
 
[029] תרגילים ב #C : בנושא Indexers 11/09/2011
( חינם )( חינם )( חינם ) ( חינם )
למציאת סרטוני וידאו בנושא הקלידו את שם הנושא בתיבת החיפוש בעמוד - חבילות הדרכה.

תרגיל זה מיועד לאימון ותרגול ויש לבצע אותו בהתאם ללוח הזמנים המותאם לתרגיל זה ולחזור על התרגול עד לרמת שליטה מלאה בקוד.
 
[030] תרגילים ב #C : בנושא Indexers
 
[030] תרגילים ב #C : בנושא Indexers 11/09/2011
( חינם )( חינם )( חינם ) ( חינם )
 
[031] תרגילים ב #C : בנושא Indexers
 
[031] תרגילים ב #C : בנושא Indexers 11/09/2011
( חינם )( חינם )( חינם ) ( חינם )
למציאת סרטוני וידאו בנושא הקלידו את שם הנושא בתיבת החיפוש בעמוד - חבילות הדרכה.

תרגיל זה מיועד לאימון ותרגול ויש לבצע אותו בהתאם ללוח הזמנים המותאם לתרגיל זה ולחזור על התרגול עד לרמת שליטה מלאה בקוד.
 
[032] Exercise   תרגילים ב #C : בנושא Attributes – Conditional
 
[032] Exercise תרגילים ב #C : בנושא Attributes – Conditional 11/09/2011
( חינם )( חינם )( חינם ) ( חינם )
למציאת סרטוני וידאו בנושא הקלידו את שם הנושא בתיבת החיפוש בעמוד - חבילות הדרכה.

תרגיל זה מיועד לאימון ותרגול ויש לבצע אותו בהתאם ללוח הזמנים המותאם לתרגיל זה ולחזור על התרגול עד לרמת שליטה מלאה בקוד.
 
[033] תרגילים ב #C : מחלקה מסוג Attributes
 
[033] תרגילים ב #C : מחלקה מסוג Attributes 11/09/2011
( חינם )( חינם )( חינם ) ( חינם )
למציאת סרטוני וידאו בנושא הקלידו את שם הנושא בתיבת החיפוש בעמוד - חבילות הדרכה.

תרגיל זה מיועד לאימון ותרגול ויש לבצע אותו בהתאם ללוח הזמנים המותאם לתרגיל זה ולחזור על התרגול עד לרמת שליטה מלאה בקוד.
 
 
עמוד קודם
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
עמוד הבאה
 
אפליקציות אפל
אפליקציות אנדרואיד
001 קורס אנדראויד באתר
2012